Όνομα έργου Περιγραφή έργου Ημερομηνία έναρξης Πραγματική ημερομηνία λήξης Ζητήματα
Ιστοσελίδες

Ζητήματα που αφορούν τις Ιστοσελίδες

2016-07-04 Εμφάνιση ζητημάτων
Γραφιστική

Ζητήματα και προστάσεις που αφορούν στις γραφιστικές μας υπηρεσίες

2016-07-05 Εμφάνιση ζητημάτων
Προώθηση

Ζητήματα και προστάσεις που αφορούν υπηρεσίες προώθησης και marketing

2016-07-05 Εμφάνιση ζητημάτων
Προγραμματισμός Ζητήματα και προστάσεις που αφορούν στις υπηρεσίες προγραμματισμού 2016-07-05 Εμφάνιση ζητημάτων
Φιλοξενία Ζητήματα και προστάσεις που αφορούν στην Φιλοξενία ιστοσελίδων 2016-07-05 Εμφάνιση ζητημάτων