ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Οι παρουσιάσεις αποτελούν ένα γνωστό και πολύ διαδεμονένο τρόπο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών ειδικά στον επιχειρηματικό χώρο. Οι πλέον διαδεδομένες παρουσιάσεις (τύπου Power Point) είναι και οι πιό διαδεδομένες. Βεβαίως μέχρι και πριν από κάποια χρόνια είμασταν υποχρεωμένοι να παραμείνουμε σε τέτοιου είδους αρχεία τα οποία μας περιορίζουν σημαντικά τόσο όσο αφορά το σχεδιασμό τους αλλά και όσον αφορά στην λειτουργικότητά τους. Η εξέλιξη μας οδήγησε σε πιό σύγρονες μεθόδους που περιλαμβάνουν Animation και έχουν τη δυνατότητα διανομής με αποθηκευτικά μέσα (CD, USB drives) ή ακόμη κα ενσωμάτωσης σε ιστοσελίδα. Ακόμη και αυτές όμως είχαν αρκετούς περιορισμούς.

 

Πλέον, νέες δυνατότητες έχουν εμφανιστεί στο χώρο της ηλεκτρονικής παρουσίασης, μετατρέποντάς την από ένα απλό αρχείο σε ολοκληρωμένη μέφοδο πωλήσεων. Ξεκινώντας λοιπόν από το ταπεινό Power point το οποίο για αρκετές δεκαετίες έκανε τη δουλειά του σωστά αλλά περιορισμένα, φθάσαμε στις παρουσιάσεις με μορφή Animation, παλαιότερα με χρήση Actioscript και τώρα με πολύ πιό σύγχρονα μέσα. Οι πλέον εξελιγμένες μέθοδοι δεν αρκούνται απλώς στην παρουσίαση αλλά αναλαμβάνουν και την προώθησή της. Ενσωματώνουν διάφορους τύπους αρχείων πολυμέσων και ξεκινούν μόνες τους τη διανομή τους με ηλεκτρονικά μηνύματα με ένα απλό κλικ. Κρατούν αρχεία παρακολούθησης της εξέλιξής της και στατιστικών επισκεψιμότητας. Επι της ουσία πρόκεται για εξαιρετικά εξελιγμένα και αυτοματοποιημένα συστήματα πώλησης. Εάν επιθυμείτε να δείτε παραδείγματα ή να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.