ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Οι γραφιστικές εργασίες είναι σίγουρα ένα μεγάλο τμήμα των υπηρεσιών που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο τελικό μας έργο. Ένα ευρηματικό λογότυπο, μερικές έξυπνες Προβολές, ολοκληρωμένες σειρές εικονιδίων, ή διάφορα ελκυστικά γραφικά είναι δυνατόν να μετατρέψουν την ιστοσελίδα σας από ένα απλό και βαρετό κείμενο σε μία ζωντανή και λειτουργική λύση.  Σαφώς και η χρήση τους δεν περιορίζεται μόνο στην ιστοσελίδα σας, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ' επιλογή σας και σε παρουσιάσεις, μπροσούρες, καταλόγους, ή σε διάφορα διαφημιστικά έντυπα της επιχείρισής σας.

 

Η γραφιστική απαιτεί έμπνευση αλλά και μελέτη του ανταγωνισμού. Και οι δύο αυτοί παράγοντες είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν αν θέλουμε το αποτέλεσμα να είναι όχι μόνο όμορφο αισθητικά, αλλά και αποδοτικό στην εμπορική του χρήση. Εάν για παράδειγμα η επιχείρισή σας δραστηριοποιείται στις εξαγωγές στην Βρετανία, θα πρέπει να μελετηθούν τα Βρετανικά πρότυπα marketing και όχι τα Ελληνικά. Κάτι το ποίο φαντάζει κατάλληλο για την Ελληνική αγορά, είναι πιθανόν να προκαλεί αμηχανία στον Βρετανό καταναλωτή. Αυτός είναι ένας παράγοντας ο οποίος συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη κατά στο σχεδιασμό από μεμονωμένους γραφίστες, και για το λόγο αυτό ο συνδυασμός γραφιστικών εργασιών με υπηρεσίες  προώθησης είναι η καλύτερη λύση.

 

Πάντοτε σε συνεργασία μαζί σας, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε εκπληκτικά γραφιστικά αντικείμενα, τα οποία θα συνδιαστούν με το περιεχόμενο και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας αρμονικά. Όχι μόνο δημιουργούμε γραφιστική, αλλά δημιουργούμε λύσεις που να μπορούν να προωθούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας στο στόχο τους, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αποτελέσει ένα εξαιρετικό παράδειγμα επαγγελματισμού και δημιουργικότητας. 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Με τον όρο Προβολή χαρακτηρίζουμε οποιοδήποτε αντικείμενο δημιουργεί τάση εμφάνισης μέσα σε μία ιστοσελίδα. Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για τους οποίους εμείς στην i-Pins κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη η χρήση στοιχείων Προβολής ιδιαίτερα σε ιστοσελίδες παρουσίασης επιχειρήσεων με αρκετό περιεχόμενο. Είναι σαφές ότι ελάχιστοι επισκέπτες θα καταναλώσουν το χρόνο τους σε μία ιστοσελίδα διαβάζοντας και προσπαθώντας να αντιλληφθούν το περιεχόμενο. Για το λόγο αυτό λοιπόν άμεσος στόχος μας είναι η χρήση Προβολής στην Αρχική σελίδα με σκοπό να δώσουμε στον επισκέπτη να αντιληφθεί το αντικείμενο της σελίδας που επισκέφθηκε εντός ελάχιστων δευτερολέπτων. Έτσι αφού ο επισκέπτης έχει βεβαιωθεί ότι βρίσκεται σε χώρο του ενδιαφέροντός του οδηγείται έμμεσα μέσω του περιεχομένου της ιστοσελίδας στην δεύτερη Προβολή.

 

Η δεύτερη Προβολή είναι αυτό που θα λέγαμε ότι ελκύει το βλέμα του επισκέπτη και έμεσα του ζητά να κάνει μία ενέργεια. Συνήθως η ενέργεια αυτή έχει να κάνει με τη συμπλήρωση μίας φόρμας επικοινωνίας, ή την αγορά ενός προϊόντος, ώστε το ηλεκτρονικό ενδιαφέρον του επισκέπτη να μετουσιωθεί σε ενέργεια 'η επικοινωνία, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει στο ζητούμενο που είναι η άμεση και φυσική επικοινωνία με τον πελάτη, στις περισσότερες περιπτώσεις με ένα τηλεφώνημα ή ακόμη και η παράδοση ενός προϊόντος στην πόρτα του.

 

Οι λεγόμενες Προβολές δεν έχουν συγκεκριμένη μορφή από τεχνικής άποψης. Για παράδειγμα μία φωτογραφία θα μπορούσε να είναι προβολή εάν τοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση με το κατάλληλο μέγεθος, χρώμα και τίτλο. Αντίστοιχα, τον ίδιο ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν ένα γραφικό στοιχείο, ένα διαφημιστικό Banner, ένας τονισμένος σύνδεσμος ή Button link, κτλ. Στο χώρο μας χρησιμοποιούμε τις απαραίτητες αυτές προβολές σύμφωνα με την εμπειρία μας και με σκοπό την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας σας. Είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο μία κατά τα λοιπά εξαιρετική ιστοσελίδα να μη διαθέτει Προβολές, συνήθως διότι ο σχεδιαστής της ιστοσελίδας επικεντρώνεται στον προγραμματισμό και στο περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την πέον απαραίτητη διάσταση του marketing και της προώθησης της ίδιας της ιστοσελίδας προς όφελος του πελάτη του.